Etikett: Research

  • Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2024

    Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2024

    I juni ska jag presentera min pågående forskning på de Teknik- och vetenskapshistoriska dagarna som anordnas på Tekniska museet, Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan 12–14 juni 2024. Programmeringens svenska utbildningshistoria är än så länge relativt odokumenterad, och jag håller på att sammanställa en grundläggande historik över när, var och hur det utbildades i programmering…

    Read the entire post