Presentations

Presentations at museum conferences and seminars. From 2024, academic conferences too!

2024

  • Upcoming: Tensions of Europe, Frankfurt (Oder), September 2024. 📖 Academic presentation
  • 100 exempel på svenska museers förändringsarbete. Seminar at Museernas vårmöte, Karlstad, April 2024. 🇸🇪 In Swedish.
  • Databehandlingens svenska utbildningshistoria från 1950-tal till 1980-tal. Teknik- och vetenskapshistoriska dagarna, Stockholm, June 2024. 📖 Academic presentation

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2012

  • Internet – en utmärkt men outnyttjad arena för samarbeten. Presentation at Intensivdagarna in Visby, December 2012. 🇸🇪 In Swedish.
  • En introduktion till appar och mobilwebb. Presentation at Intensivdagarna in Visby, December 2012. 🇸🇪 In Swedish.