Presentations at museum conferences and seminars

2022

2021

2020

2019

 • Creative reuse on Wikimedia platforms. Webinar in the series ”OpenGLAMnow” (Riksantikvarieämbetet), November 2019. 🇺🇸 In English.

 • Kulturarvsinstitutioner och Wikipedia – vad, varför och hur? Workshop for Museinätverk Västernorrland in Härnösand, October 2019. 🇸🇪 In Swedish.

 • Varför digitalisering? Presentation at Alla tiders Västerbotten’s stormöte in Lycksele, September 2019. 🇸🇪 In Swedish.

 • Wikimedia Commons-uppladdningar. Workshop at Digikult in Gothenburg, April 2019. 🇸🇪 In Swedish.

 • Vems historia berättas? Presentation at Museernas vårmöte in Östersund, April 2019. 🇸🇪 In Swedish.

 • Hands on with RFID. Workshop at Museums and the Web in Boston, April 2019. 🇺🇸 In English.

 • Det finns inga digitala utställningar + Medskapande på Wikipedia. Presentations at the seminar Digitala verktyg, metoder och tänkesätt i museisektorn 2019 in Härnösand, January 2019. 🇸🇪 In Swedish.

2018

2017

 • Open Source Reality Check. Case presentation at MCN in Pittsburgh, November 2017. 🇺🇸 In English.

 • An MCN Lab on Museum Labs. Professional Session at MCN in Pittsburgh, November 2017. 🇺🇸 In English.

 • Att skriva om kulturhistoria på Wikipedia som gymnasiearbete. Presentation at Museernas vårmöte in Södertälje, April 2017. 🇸🇪 In Swedish.

 • En introduktion till digitala kartor och kulturarv. Workshop at Museernas vårmöte in Södertälje, April 2017. 🇸🇪 In Swedish.

 • Lärande med hjälp av interaktiv teknik: exemplet Ljusresan. Presentation at Museernas vårmöte in Södertälje, April 2017. 🇸🇪 In Swedish.

2016

2015

2012

 • Internet – en utmärkt men outnyttjad arena för samarbeten. Presentation at Intensivdagarna in Visby, December 2012. 🇸🇪 In Swedish.

 • En introduktion till appar och mobilwebb. Presentation at Intensivdagarna in Visby, December 2012. 🇸🇪 In Swedish.