Presentations at museum conferences and seminars

2019

2018

2017

  • Open Source Reality Check. Case presentation at MCN in Pittsburgh, November 2017. In English.

  • An MCN Lab on Museum Labs. Professional Session at MCN in Pittsburgh, November 2017. In English.

  • Att skriva om kulturhistoria på Wikipedia som gymnasiearbete. Presentation at Museernas vårmöte in Södertälje, April 2017. In Swedish.

  • En introduktion till digitala kartor och kulturarv. Workshop at Museernas vårmöte in Södertälje, April 2017. In Swedish.

  • Lärande med hjälp av interaktiv teknik: exemplet Ljusresan. Presentation at Museernas vårmöte in Södertälje, April 2017. In Swedish.

2016

2015

2012

  • Internet – en utmärkt men outnyttjad arena för samarbeten. Presentation at Intensivdagarna in Visby, December 2012. In Swedish.

  • En introduktion till appar och mobilwebb. Presentation at Intensivdagarna in Visby, December 2012. In Swedish.