Published papers, reviews and blog posts on other sites.

2015

  • På besök i framtiden. Recension av antologin Museerna och besökarna 2050. Utställningsestetiskt Forum. In Swedish

  • Museums and the Web 2015. Reserapport från konferensen Museums and the Web i Chicago 2015. Svenska ICOM. In Swedish

2012

2011

2010

2009